Krešimir Galin, rođen je 17. veljače, 1947. godine u Varaždinu. Osnovnu školu i nižu glazbenu školu pohađo je u Osijeku. Gimnaziju i srednju glazbenu školu završio je u Zagrebu gdje je i diplomirao studij crkvenih orgulja, studij muzikologije (na Muzičkoj akademiji) kao i studij etnologije (na Filozofskom fakultetu). Postdiplomski studij etnomuzikologije završio je1983. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu s magistarskim radom:"AEROFONA I IDIOFONA FOLKLORNA GLAZBALA U Hrvatskoj u prvoj polovini 20. stoljeća".

Kao znanstveni asistent-etnomuzikolog (etnoorganolog) radio je gotovo dvadesetak godina u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, kao jedini stručnjak za hrvatska narodna glazbala. Objavio je preko 20-tak znanstvenih radova sa područja etnoorganologije i arheomuzikologije. Postavio je do sada preko 40 izložbi hrvatskih narodnih glazbala u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Italija, Irska, ...) i održao brojna predavanja i seminare.

Glazbene radionice su značajna aktivnost vezana uz izložbe. Krešimir Galin podučava polaznike radionica svirati aerofona glazbala: dvocijevne flaute (dvojnice iz Hrvatskog Zagorja, "duplice" iz Istre, ...), dvocijevne klarinetske sviraljke (istarske "šurle", istarski mih, dalmatinske diple, krčki "miščić", hercegovačke "diple", ...), folklorne oboe u paru (istarske "roženice", tj. "sopele", krčke "sopile" - vele i male, ...). Poduku vrši na autentičnim narodnim glazbalima uz pomoć nota, tabulatura, i autorskim video snimcima s terena.

Trenutno samostalno radi na znanstvenim projektima istraživanja arheoloških nalaza glazbala, povijesti glazbala i etnogeneze Hrvata. U svojstvu višeg predavača, honorarno predaje kolegij "Uvod u etnomuzikoilogiju" na VIII odsjeku za glazbenu kulturu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dosada je napisao četiri knjige: "Priručnik hrvatskih narodnih glazbala","Atlas hrvatskih narodnih glazbala", "Tragom zvuka i običaja" i "Keltsko kulturno nasljeđe u Hrvata".


POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA:

1977 - Transformacije tradicijskih aerofonih glazbala u Lazu kraj Marije Bistrice, Narodna umjetnost XIV , (55-81), Zagreb.

1981 - Diplice, jednocijevna trstena klarinetska sviraljka iz Baranje, Rad XXII kongresa SUFJ, Slavonski Brod 1976, (19-25) Zagreb.

1983 - Tragom najstarijih tradicijskih glazbala u Hrvatskoj - zujalice, Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov. Rogaška Slatina, 5.-9-10. 1983,2. knjiga, (717-723),30. kongres Zveve društev folkloristov Jugoslavije; 18. kongres Zveve etnoloških društev Jugoslavije, Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 10/2, Ljubljana.

1984 - Težnje i ostvarenja organologije u Hrvatskoj do 1941. godine, Etnološka tribina 6-7, Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, god. 13-14., (85-90), Zagreb.

1984 - Franjo Kuhač , utemeljitelj sustavnog istraživanja glazbala južnih Slavena, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Franje Ksavera Kuhača (1834-1911) Zagreb 20.-21. studenoga, JAZU, (227-241) Zagreb.

1985 - Banijski vodeni bubanj kao etnoorganološki problem, Zbornik radova XXXVII kongresa SUFJ, Sombor 85', (531 - 537), Novi Sad.

1987 - Folklorno nazivlje za jednocijevne tradicijske flaute u Hrvatskoj, Zbornik radova XXXIV kongresa SUFJ,(463-468)Tuzla, '87.

1988 - Folklorna glazbala pokladnih veselja, Narodna umjetnost, br.25, (175-204), Zagreb.

1988 - Archeological Findings of Musical Instruments in Yugoslavla, Special Issue 2, Narodna umjetnost, Annual of Institute of Folklore Research, (123-148),Zagreb.

1991 - Istraživanje folklornih glazbala Hrvatske i magnetofonske snimke instrumentalne glazbe Vinka Žganca, Narodna umjetnost, P.l. 3, (85-100), Zagreb.

1994 - Hrvatska narodna glazbala i instrumentalna glazba Grobnišćine, Grobnički zbornik, br.3, (136-155), Rijeka.

1998 - Kampananje na Grobnišćini, Grobnički zbornik br. 5, (447-458), Rijeka.

1998 - Mali priručnik hrvatskih narodnih glazbala Grobnišćine, Grobnički zbornik br. 5, (431-445), Rijeka.

2004 – Jurjevsko obredno ljuljanje na Grobnišćini (komparativni prikaz kulturnog fenomena i teze o funkciji, podrijetlu i starosti), Grobnički zbornik, godina 8, broj 6 (41-51), Grobnik.

2004 – Grobnička baba – božica plodnosti i njezini siomboli na hrvatskim dvocijevnim klarinetskim sviraljkama, Grobnički zbornik, godina 8, broj 6 (53-70), Grobnik.

2005 – Jedinstvena glazbena struktura grobničkog „kampananja“, Posebna izdanja, knjiga 6, (189-200), Grobnik.

 

..:: POCETNA :: O IZLOZBI :: O AUTORU :: ZBIRKA :: LINKOVI :: KONTAKT ::..